รายชื่อติดต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
ชื่อศาล Website เบอร์โทร Line Facebook
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 www.jor1.coj.go.th/
ศาลแขวงพระนครเหนือ www.bknmc.coj.go.th/ 021426071, 021426077 0657289816 0657289816
ศาลแขวงพระนครใต้ www.bksmc.coj.go.th/ 0984072816
ศาลแขวงธนบุรี www.tbmc.coj.go.th/ 024160364
ศาลจังหวัดพระโขนง (ปิดให้บริการ แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว) www.pkmc.coj.go.th/
ศาลแขวงดุสิต www.dsmc.coj.go.th/ 022412654, 022412659 ต่อ 301-302 dusit1637 , 0657281637 dusit1637 , 0657281637
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน (ปิดให้บริการ แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว) www.tlcmc.coj.go.th/
ศาลแขวงปทุมวัน www.ptwmc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดมีนบุรี (ปิดให้บริการ แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว) www.mnbc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา www.atyc.coj.go.th/ 0657292847 0657292847 0657292847
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา www.atymc.coj.go.th/ 035-801282 065728394 065728394
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา www.atyjc.coj.go.th/ 0-3534-6800 k_080050 k_080050
ศาลจังหวัดลพบุรี www.lbrc.coj.go.th/ 0979195440 0979195440 0979195440
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี www.lbrjc.coj.go.th/
ศาลแขวงลพบุรี www.lbrmc.coj.go.th/ 036-418290 ต่อ 312 0863781475 0863781475
ศาลจังหวัดชัยนาท www.cntc.coj.go.th/ 056411211 ต่อ 146
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท www.cntjc.coj.go.th/ 056405790
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี www.snbc.coj.go.th/ 036507240 0657321065 0657321065
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี www.snbjc.coj.go.th/ 036 524238 0979195458 0979195458
ศาลจังหวัดสระบุรี www.srbc.coj.go.th/ 0612491751 0612491751 0612491751
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี www.srbjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดอ่างทอง www.antc.coj.go.th/ 035610107, 0657321075 0970081320 0970081320
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง www.antjc.coj.go.th/ 035672994 ต่อ 112
ศาลจังหวัดปทุมธานี www.pttc.coj.go.th/ 0 2593 3666, 0 2581 6303 ต่อ 102
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี www.pttjc.coj.go.th/ ๐๒-๕๗๗-๖๑๕๒-๗ ต่อ ๒๐๔
ศาลจังหวัดธัญบุรี www.tybc.coj.go.th/ 025775489 0657292794 0657292794
ศาลจังหวัดนนทบุรี www.ntbc.coj.go.th/ 025884365 0657292830 0657292830
ศาลแขวงนนทบุรี www.ntbmc.coj.go.th/ 02-5802266 ต่อ 1802, 065-7283412 mediation9 mediation9
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี www.ntbjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ www.smpc.coj.go.th/ 0657321064 smpc001 smpc001
ศาลแขวงสมุทรปราการ www.smpmc.coj.go.th/ 027077802 0657291138 0657291138
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ www.smpjc.coj.go.th/ 027076895
ศาลจังหวัดชัยบาดาล www.cbdc.coj.go.th/ 0657292633 cbdc2021 cbdc2021
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 www.jor2.coj.go.th/
ศาลจังหวัดชลบุรี www.cnbc.coj.go.th/ 038274075-6 med.cnbc med.cnbc
ศาลแขวงชลบุรี www.cnbmc.coj.go.th/ 0655147054 cnbmc.med cnbmc.med
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี www.cnbjc.coj.go.th/ 038397872 cnbjc cnbjc
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา www.ccsc.coj.go.th/ 038814356,038511039 0655147712 0655147712
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา www.ccsjc.coj.go.th/ 038-981-776
ศาลจังหวัดนครนายก www.nknc.coj.go.th/ 037 313641 065 6148420 065 6148420
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก www.nknjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี www.prbc.coj.go.th/ 0655148450 0655148450 0655148450
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี www.prbjc.coj.go.th/ 037211241
ศาลจังหวัดสระแก้ว www.sakc.coj.go.th/ 037425391 media.sakc media.sakc
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว www.sakjc.coj.go.th/ 037247192 omza36200 omza36200
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี www.kbbc.coj.go.th/ 065-514-7269 065-514-7269 065-514-7269
ศาลจังหวัดระยอง www.rayc.coj.go.th/ 038015741
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง www.rayjc.coj.go.th/ 038612970 0800537871 0800537871
ศาลจังหวัดตราด www.trtc.coj.go.th/ 039525047-8 061-5658951 061-5658951
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด www.trtjc.coj.go.th 038525751 tratjc2020 tratjc2020
ศาลจังหวัดจันทบุรี www.ctbc.coj.go.th/ 039323168, 0655147709 0655147709 0655147709
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี www.ctbjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดพัทยา www.ptyc.coj.go.th/
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 www.jor3.coj.go.th/
ศาลจังหวัดนครราชสีมา www.nksc.coj.go.th/ 044248919, 0655178846 0855477180 0855477180
ศาลแขวงนครราชสีมา www.nksmc.coj.go.th/ 044258560 ต่อ306 0655169858 0655169858
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา www.nksjc.coj.go.th/ 044952202-3
ศาลจังหวัดบัวใหญ่ www.byic.coj.go.th/ 044461631 0655174047 0655174047
ศาลจังหวัดสีคิ้ว www.skuc.coj.go.th/ 0655194212 skuc.tmc skuc.tmc
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) www.skupcc.coj.go.th/ 044315110,0811103501,044311931
ศาลจังหวัดชัยภูมิ www.cypc.coj.go.th/ 044816777
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ www.cypjc.coj.go.th/ 044812412
ศาลจังหวัดภูเขียว www.pkwc.coj.go.th/ 0655175004 0610589377 0610589377
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ www.brrc.coj.go.th/ 044613977 หรือ 0655172488 Media_brrc313 Media_brrc313
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ www.brrjc.coj.go.th/ 044602467
ศาลจังหวัดนางรอง www.nrgc.coj.go.th/ 0837150693 0837150693 0837150693
ศาลจังหวัดสุรินทร์ www.srnc.coj.go.th/ 044511708 0811109719 0811109719
ศาลแขวงสุรินทร์ www.srnmc.coj.go.th/ 044511696
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ www.srnjc.coj.go.th/ 044511755 - -
ศาลจังหวัดรัตนบุรี www.rtbc.coj.go.th/ 044599839-40
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ www.sskc.coj.go.th/ 045616137 @901lboum @901lboum
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ www.sskjc.coj.go.th/ 045614309
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ www.ktlc.coj.go.th/ 045-810725 ต่อ 208
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี www.ubtc.coj.go.th/ 045255224 ต่อ 308 0626013195 0626013195
ศาลแขวงอุบลราชธานี www.ubtmc.coj.go.th/ 0837150041
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี www.ubtjc.coj.go.th/ 045245041 ต่อ 215 ubtjc.215 ubtjc.215
ศาลจังหวัดเดชอุดม www.dudc.coj.go.th/ 0837151284 @947kxukj @947kxukj
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ www.uncc.coj.go.th/ 0655185769 ีuncc79 ีuncc79
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ www.uncjc.coj.go.th/ 045523108
ศาลจังหวัดยโสธร www.ystc.coj.go.th/ 045712560 ต่อ 147-148 oja.ystc oja.ystc
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร www.ystjc.coj.go.th/ 045-711476
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 www.jor4.coj.go.th/
ศาลจังหวัดขอนแก่น www.kknc.coj.go.th/ 043236603-4 0866478718 0866478718
ศาลแขวงขอนแก่น www.kknmc.coj.go.th/ 043-247191 ต่อ 116,117 kaikieaonlinekk kaikieaonlinekk
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น www.kknjc.coj.go.th/ 043243653 0971861764 0971861764
ศาลจังหวัดพล www.phnc.coj.go.th/ 043414990,0657265502 0657265502 0657265502
ศาลจังหวัดอุดรธานี www.udtc.coj.go.th/ 0657294903 kai7627 kai7627
ศาลแขวงอุดรธานี www.udtmc.coj.go.th/ 042249740 042249740 042249740
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี www.udtjc.coj.go.th/ 042342368
ศาลจังหวัดหนองคาย www.nnkc.coj.go.th/ 042089737-41 0657281730 0657281730
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย www.nnkjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดบึงกาฬ www.bngc.coj.go.th/ 0657263423 0657263423 0657263423
ศาลจังหวัดเลย www.leic.coj.go.th/ 0-4281-5112
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย www.leijc.coj.go.th/ 042814720 0883159579 0883159579
ศาลจังหวัดสกลนคร www.sknc.coj.go.th/ 042711737 0985357274 0985357274
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร www.sknjc.coj.go.th/ 042718975
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน www.swdc.coj.go.th/ 042737571 0626012943 0626012943
ศาลจังหวัดนครพนม www.nkpc.coj.go.th/ 042-511200-214 0657261979 0657261979
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม www.nkpjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดมุกดาหาร www.mdhc.coj.go.th/ 065-7284214 065-7284214 065-7284214
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร www.mdhjc.coj.go.th/ 042620833 boom.....tonkao boom.....tonkao
ศาลจังหวัดมหาสารคาม www.mhkc.coj.go.th/ 043029800-1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม www.mhkjc.coj.go.th 0800428414 0800428414 0800428414
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด www.riec.coj.go.th/ 043511406 0626012942 0626012942
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด www.riejc.coj.go.th/ 043624173
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ www.klsc.coj.go.th/ 043 815687 ต่อ 133
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ www.klsjc.coj.go.th/ 043816615 0841367437 0841367437
ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู www.nblc.coj.go.th/ 042-315-844 กด 6, 065-7287278 ืืืnblc7278 ืืืnblc7278
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู www.nbljc.coj.go.th/ 042313083
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 www.jor5.coj.go.th/
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ www.cmic.coj.go.th/ 053112500 0657244593 0657244593
ศาลแขวงเชียงใหม่ www.cmimc.coj.go.th/ 053-521918 0610977725 0610977725
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ www.cmijc.coj.go.th/ 053921920
ศาลจังหวัดฝาง www.fngc.coj.go.th/ 0 5345 1151 kaikiafang kaikiafang
ศาลจังหวัดลำปาง www.lpgc.coj.go.th/ 054265126-8 065-7302645 065-7302645
ศาลแขวงลำปาง www.lpgmc.coj.go.th/ 054224900
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง www.lpgjc.coj.go.th/ 054382788-9 lpgjcmed lpgjcmed
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน www.mhsc.coj.go.th/ 0 5361 1338 ต่อ 801, 802 0636680350 0636680350
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน www.mhsjc.coj.go.th/ 053613865 neramit neramit
ศาลจังหวัดแม่สะเรียง www.msrc.coj.go.th/ 053681927
ศาลจังหวัดเชียงราย www.cric.coj.go.th/ 053719461 0931343886 0931343886
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย www.crijc.coj.go.th/ 053750853
ศาลจังหวัดพะเยา www.pyoc.coj.go.th/ 054431011, 0657244631
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา www.pyojc.coj.go.th/ 054449670
ศาลจังหวัดน่าน www.nanc.coj.go.th/ 054718792 0837151302 0837151302
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน www.nanjc.coj.go.th/ 054772231 @331ornax @331ornax
ศาลจังหวัดลำพูน www.lpnc.coj.go.th/ 053093510 kaikrylpnc kaikrylpnc
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน www.lpnjc.coj.go.th/ 053-562758 - -
ศาลจังหวัดแพร่ www.prec.coj.go.th/ 054522570 0962434467 0962434467
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ www.prejc.coj.go.th/ 054533487 ต่อ 130 0800439707 0800439707
ศาลจังหวัดเทิง www.tngc.coj.go.th/ 053795795 0800433841 0800433841
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 www.jor6.coj.go.th/
ศาลจังหวัดพิษณุโลก www.pslc.coj.go.th/ 055909777 ต่อ 307 ,0659822104 pslc9777 pslc9777
ศาลแขวงพิษณุโลก www.pslmc.coj.go.th/
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก www.psljc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดสุโขทัย www.sktc.coj.go.th/ 055-651725-29 ต่อ 6 0659822136 0659822136
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย www.sktjc.coj.go.th/ 055610597
ศาลจังหวัดสวรรคโลก www.swlc.coj.go.th/ 055641727,0659822130 0963745462 0963745462
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ www.utdc.coj.go.th/ 055049820
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ www.utdjc.coj.go.th/ 055411627
ศาลจังหวัดตาก www.takc.coj.go.th/ 055572075 - 9
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก www.takjc.coj.go.th/ 055515207
ศาลจังหวัดแม่สอด www.mesc.coj.go.th/ 055-531232
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร www.kppc.coj.go.th/ 055705114 kppc1234 kppc1234
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร www.kppjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดพิจิตร www.phcc.coj.go.th/ 0659822102 Phcc19 Phcc19
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร www.phcjc.coj.go.th/ 056611193 @phonphi6144 @phonphi6144
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ www.pcbc.coj.go.th/ 056-029788-9 pcbc67000 pcbc67000
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ www.pcbjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดหล่มสัก www.lskc.coj.go.th/ 056701505 0659822140 0659822140
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ www.nkwc.coj.go.th/ 056370528-30 0659822098 0659822098
ศาลแขวงนครสวรรค์ www.nkwmc.coj.go.th/ 056881666, เบอร์มือถือ 0659822085 0659822085 0659822085
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ www.nkwjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดอุทัยธานี www.uttc.coj.go.th/ 056 511089
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี www.uttjc.coj.go.th/ 056-571778 080560624 080560624
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 www.jor7.coj.go.th/
ศาลจังหวัดนครปฐม www.nktc.coj.go.th/ 034240300 kaikia2021 kaikia2021
ศาลแขวงนครปฐม www.nktmc.coj.go.th/ 034250898-900 0655237088 0655237088
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม www.nktjc.coj.go.th/ 034200631
ศาลจังหวัดราชบุรี www.rcbc.coj.go.th/ 0322315719-25 ่่jerdkrub ่่jerdkrub
ศาลแขวงราชบุรี www.rcbmc.coj.go.th/ 0655238829 mediation.rcbmc mediation.rcbmc
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี www.rcbjc.coj.go.th/ 032736127
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี www.spbc.coj.go.th/ 065 5270954 0655270954 0655270954
ศาลแขวงสุพรรณบุรี www.spbmc.coj.go.th/ 0655250229 0655250229 0655250229
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี www.spbjc.coj.go.th/ 035525621-2 ต่อ 227
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี www.kcbc.coj.go.th/ 065-525-2773 kan.mediation kan.mediation
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี www.kcbjc.coj.go.th/ 0800563894 kan-mediation kan-mediation
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ www.tppc.coj.go.th/ 034599112 ต่อ 120
ศาลจังหวัดเพชรบุรี www.pcrc.coj.go.th/ 065 5263473 kkphetch63 kkphetch63
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี www.pcrjc.coj.go.th/ 0800564839 kuvenkaikeaphet kuvenkaikeaphet
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ www.pkkc.coj.go.th/ 0655260328
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ www.pkkjc.coj.go.th/ 032600807-11 ต่อ 203
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร www.smsc.coj.go.th/ 034413935-8 ต่อ 309 rainny2536 rainny2536
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร www.smsjc.coj.go.th/ 034411227
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม www.smkc.coj.go.th/ 034714737 0655269736 0655269736
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม www.smkjc.coj.go.th/ 034716318
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 www.jor8.coj.go.th/
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี www.srtc.coj.go.th/ 077281190
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี www.srtmc.coj.go.th/ 0655262920 srtmc2564 srtmc2564
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี www.srtjc.coj.go.th/ 077205400 0805210499 0805210499
ศาลจังหวัดเกาะสมุย www.smc.coj.go.th/ 077913700 supergirl55 supergirl55
ศาลจังหวัดไชยา www.cyac.coj.go.th/ 077435579 0657314204 0657314204
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช www.nstc.coj.go.th/ 075356498 nstc80000 nstc80000
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช www.nstmc.coj.go.th/ 0655255107 0841874148 0841874148
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช www.nstjc.coj.go.th/ 075399559
ศาลจังหวัดปากพนัง www.ppnc.coj.go.th/ 075517188 ต่อ 103 0800518138 0800518138
ศาลจังหวัดทุ่งสง www.tnsc.coj.go.th/ 075411774
ศาลจังหวัดชุมพร www.cmpc.coj.go.th/ 077-529941
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร www.cmpjc.coj.go.th/ 077 507967
ศาลจังหวัดหลังสวน www.lnsc.coj.go.th/ 077541068,077541108,0657253023 077541108,0657253023 077541108,0657253023
ศาลจังหวัดระนอง www.rnnc.coj.go.th/ 077826256 0655277683 0655277683
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง www.rnnjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดกระบี่ www.krbc.coj.go.th/ 075622945 0800513885 0800513885
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ www.krbjc.coj.go.th/ 0800530620 @377xszhv @377xszhv
ศาลจังหวัดพังงา www.pngc.coj.go.th/ 076410685
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา www.pngjc.coj.go.th/ 076460507
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า www.tkpc.coj.go.th/ 076-421659 0902474062 0902474062
ศาลจังหวัดภูเก็ต www.phkc.coj.go.th/
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต www.phkjc.coj.go.th/ 076620571
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 www.jor9.coj.go.th/
ศาลจังหวัดสงขลา www.sklc.coj.go.th/ 074-321354 065-946-0056 0659460056 0659460056
ศาลแขวงสงขลา www.sklmc.coj.go.th/ 065 5241870 065 5241870 065 5241870
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา www.skljc.coj.go.th/ 074-315-547-8
ศาลจังหวัดนาทวี www.ntvc.coj.go.th/ 074-290526-7 0993599248 0993599248
ศาลจังหวัดตรัง www.trnc.coj.go.th/ 075218052 0655241872 0655241872
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง www.trnjc.coj.go.th/
ศาลจังหวัดพัทลุง www.ptlc.coj.go.th/ 0655242098 0655242098 0655242098
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง www.ptljc.coj.go.th/ 074612965
ศาลจังหวัดสตูล www.stnc.coj.go.th/ 0659513900 0659513900 0659513900
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล www.stnjc.coj.go.th/ 074724305
ศาลจังหวัดปัตตานี www.ptnc.coj.go.th/ 073450399 073450389 073450389
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี www.ptnjc.coj.go.th/ 073337933 0979195752 0979195752
ศาลจังหวัดยะลา www.ylac.coj.go.th/ 073216630 0800478437 0800478437
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา www.ylajc.coj.go.th/ 073203516
ศาลจังหวัดเบตง www.btnc.coj.go.th/ 073231322 0800435916 0800435916
ศาลจังหวัดนราธิวาส www.nrtc.coj.go.th/ 073 532 038 pppsssddd pppsssddd
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส www.nrtjc.coj.go.th/ 073-515067 - -
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ www.bngjc.coj.go.th/ 042492102-3
ศาลจังหวัดเวียงสระ www.wsc.coj.go.th/ 077-366777,0655277748 0655277748 0655277748
ศาลจังหวัดหัวหิน www.hhc.coj.go.th/ 032652625 - 30 0655279549 0655279549
ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี www.wcbc.coj.go.th/ 056029770-5 ต่อ 4, 151 มือถือ 062 597 5381
ศาลจังหวัดพิมาย www.phmc.coj.go.th/ 044481334 ต่อ 131 , 0655175886 0655175886 0655175886
ศาลแขวงดอนเมือง www.dmmc.coj.go.th/ 021424802-17
ศาลแขวงสระบุรี www.srbmc.coj.go.th/ 036376360 0657292400 ,0630171797 0657292400 ,0630171797
ศาลแขวงพัทยา www.ptymc.coj.go.th/ 0655147063 0655147063 0655147063
ศาลแขวงเวียงป่าเป้า www.wppmc.coj.go.th/ 053781560 wppmcmediation wppmcmediation
ศาลจังหวัดฮอด www.hodc.coj.go.th/ 0657277463 0657277463 0657277463
ศาลแขวงนครไทย www.ntmc.coj.go.th/ 055 363230
ศาลแขวงทุ่งสง www.tnsmc.coj.go.th/ 075773358 , 0655251379 0655251379 0655251379
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย www.pypmc.coj.go.th/ 043-790755-58 มือถือ 0657251762 0657251762 0657251762
ศาลจังหวัดชุมแพ www.cphc.coj.go.th/ 0657260924 kkcphc_1 kkcphc_1
ศาลจังหวัดเชียงคำ www.chkc.coj.go.th 0657244098 mcchkc mcchkc
ศาลแขวงภูเก็ต www.phkmc.coj.go.th 076217323 pkc2912 pkc2912
ศาลจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย) www.pslc.coj.go.th 055363230
ศาลจังหวัดเชียงราย (สาขาเวียงป่าเป้า) www.cric.coj.go.th wppmc wppmc
ศาลจังหวัดมหาสารคาม (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย) www.mhkc.coj.go.th 043-790755-58
ศาลแขวงระยอง www.raymc.coj.go.th 038-021119,065-5147263 raymc1122 raymc1122
ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) www.nanc.coj.go.th 054791629 0657277341 0657277341
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาปาย) www.mhspc.coj.go.th 053064428, 0657277405 0636680350 0636680350
ศาลแขวงบางบอน www.bbmc.coj.go.th 065-7283-503 bangbon1 bangbon1
ศาลแขวงเชียงราย www.crmc.coj.go.th 053719760,0657291662
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก(แม่สอด) www.mesc.coj.go.th/ 055531232
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา(เบตง) www.btnc.coj.go.th/
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (ฝาง) www.fngc.coj.go.th/
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) www.tppc.coj.go.th/
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) www.smc.coj.go.th/
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) www.tkpc.coj.go.th/
ศาลแขวงเชียงดาว 0657291653 0657291653 0657291653
ศาลแขวงกระบี่ 075663820
ศาลแขวงตรัง 0-7529-0515
ศาลจังหวัดพระประแดง https://ppdc.coj.go.th
ชื่อศาล Website เบอร์โทร Line Facebook
;