ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

Line Official

Inside COJ

Facebook

สื่อศาล: www.facebook.com/pr.coj

Facebook

เพจไกล่เกลี่ย สำนักงานศาลยุติธรรม : ไกล่เกลี่ย สำนักงานศาลยุติธรรม COJ - Mediation

เบอร์โทร

02 512 8499

มือถือ

095 204 8861